Arsenał wroga

z5

Baldach główny barszczu Sosnowskiego

Wpływ barszczy na zdrowie ludzi – w całej roślinie znajduje się sok zawierający związki furokumarynowe, które:
uwrażliwiają organizm na wpływ promieni słonecznych powodując bolesne pęcherze, zaczerwienienia, ciemne plamy, blizny (utrzymujące się czasem latami), w skrajnych przypadkach martwicę skóry – reakcja zachodzi w czasie 15 min. – 48 godz. od ekspozycji skóry, która miała kontakt z sokiem, na działanie promieni słonecznych
mogą wywoływać efekty ogólnoustrojowe: nudności, wymioty, bóle głowy, gorączka, urazy oczu
mogą przyczyniać się do powstawania efektów mutagennych i kancerogennych – czyli nowotworów skóry
mogą powodować dolegliwości oddechowe – obrzęki krtani wymagające hospitalizacji
W upalne dni soki barszczy mogą wyparowywać z powierzchni roślin i unosić się w powietrzu, więc zachodzi ryzyko urazów nawet bez bezpośredniego z nimi kontaktu.
Wpływ barszczy na środowisko przyrodnicze:
tworzenie gęstych płatów i zacienianie innych gatunków przez rozłożyste i płaskie liście
zmiana właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby
skłonność do tworzenia płatów monogatunkowych, dzięki podwyższonej reprodukcji – eliminacja innych roślin
chemiczne oddziaływanie, które hamuje wzrost innych roślin – tzw. allelopatia (w mniejszym stopniu)
toksyczność furokumaryn zniechęca zwierzęta kręgowe i część bezkręgowców (poza częścią owadów) do bytowania w płatach – zubożenie biocenozy
poparzenia zwierząt, w tym hodowlanych (zwłaszcza o jasnym umaszczeniu; trudne w leczeniu)
Pośrednie szkody powodowane przez barszcze:
zakłócenie równowagi ekologicznej terenów chronionych i cennych przyrodniczo
zmniejszenia atrakcyjności turystycznej
zmniejszenia atrakcyjności inwestycyjnej
zmniejszenia areału łąk i pastwisk
utrudnianie zabiegów agrotechnicznych
utrudnianie pielęgnacji terenów zielonych i użytków leśnych
negatywny wpływ na estetykę krajobrazu
ograniczenie widoczności przy drogach i inne
Na ryzyko doznania obrażeń powodowanych przez te rośliny narażeni są w szczególności: rolnicy, pracownicy pielęgnujący zieleń publiczną oraz dzieci!
W przypadku odczuwania jakichkolwiek dolegliwości na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z kaukaskimi barszczami (w efekcie przebywania w ich pobliżu), należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!

Źródło: Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski

 

Reklama