Archiwa miesięczne: Kwiecień 2019

Cieki – „kanały dystrybucji” barszczu Sosnowskiego

Szczególnie niebezpieczne skupiska barszczu Sosnowskiego znajdują się w sąsiedztwie cieków wodnych. Nasiona tej toksycznej rośliny są w stanie przetrwać wiele dni w wodzie, więc mogą być transportowane na znaczne odległości. Oznacza to, że tworzenie się kolejnych barszczowisk w obrębie dolin rzek i strumieni jest tylko kwestią czasu.

Reklama

Barszcz Sosnowskiego – błędne koło

Z roku na rok obok szczątków starych barszczy Sosnowskiego rosną przedstawiciele nowego pokolenia. Najwcześniej okazy dorosłe – dwuletnie. Za 2-3 miesiące osiągną one podobne rozmiary, co ich leżący obok, martwi krewniacy. Ignorowanie problemu sprawia, że wyeliminowane zostają inne rośliny, a bank zdeponowanych w glebie nasion zapewni niezagrożone odradzanie się chwastów przez wiele kolejnych lat!