Archiwa miesięczne: Czerwiec 2018

Metoda i technika PASTWA kontra barszcz Sosnowskiego (2/2018)

Na poniższych zdjęciach widać efekty zastosowania Metody i techniki Pastwa przeciwko dwuletnim okazom barszczu Sosnowskiego w początkowej fazie kwitnienia (pąki kwiatowe). Wprowadzenie środka chemicznego do korzeni roślin miała miejsce na początku czerwca.

Reklama

Barszcz Sosnowskiego i jego zaskakująca żywotność

Jakby całego potencjału cech warunkujących odporność barszczu Sosnowskiego było mało, należy uwzględnić również zdolność do podtrzymania życia roślin zniszczonych (mocno uszkodzonych). Na poniższych fotografiach widzimy wybrane sytuacje, w przypadku których chwast wykazuje się uporczywą żywotnością:

  1. Po wprowadzeniu środka chemicznego w korzeń roślina dwuletnia zazwyczaj ginie… gdy jednak fragment systemu korzeniowego przetrwa pojawiają się młode pędy kwiatowe (fot. 1 i 2);
  2. Resztki korzeni barszczy zniszczonych prawdopodobnie w poprzednim sezonie również potrafią podtrzymać życie – i wydać karłowate okazy dorosłe (fot. 3 i 4);
  3. Zbyt nisko ścięta łodyga kwiatowa jest w stanie podtrzymać życie w kwiatostanach przez pewien czas (fot. 5-7);
  4. Biorąc pod uwagę powyższe przypadki, przetrwanie osobnika po niedokładnym przecięciu łodygi kwiatowej wydaje się mało zaskakujące (fot. 8).

Dwuletni barszcz Sosnowskiego w wersji mini…

Jesteśmy przyzwyczajeni do ogromnych rozmiarów dorosłych – dwuletnich – okazów barszczu Sosnowskiego. Czasem można spotkać chwasty o wielkości mało imponującej. Abstrahując od przyczyn takiego stanu (późniejsze wzejście nasion, gorsze warunki siedliskowe, konkurencja ze strony innych roślin itp.) należy stwierdzić, iż jest to sytuacja równie mało korzystna, co w przypadku zwalczania barszczy dużych. Wymusza bowiem często zmianę metody zwalczania, a małe i chude osobniki mogą być długo niewidoczne w wysokiej trawie lub gąszczu innych przedstawicieli swojego gatunku.

Mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego

W przypadku konieczności uzyskania szybkiego efektu wskazane jest zastosowanie metody mechanicznej (podcinanie korzenia) w celu likwidacji stanowiska barszczu Sosnowskiego. W widocznej na zdjęciu sytuacji celem działań było umożliwienie wykonywania prac osobom porządkującym odcinek szlaku turystycznego. Warto kolejny raz przypomnieć, iż należy wystrzegać się koszenia/ścinania tych niebezpiecznych roślin, gdyż daje to pozorny rezultat, wzmacnia korzenie chwastów i przyspiesza ich dalszy wzrost.