Archiwa miesięczne: Listopad 2017

Podsumowanie sezonu 2017

Sezon 2017 już dawno zakończony, więc czas najwyższy na kilka słów podsumowania tegorocznego zwalczania barszczu Sosnowskiego, popartych materiałem fotograficznym. Będzie konkretnie:
Zleceniodawcy:
a) Gmina Pruszcz Gdański (od 2016 r.);
b) Gmina Miejska Pruszcz Gdański (od 2017 r.);
c) Veolia Industry Polska Sp. z o.o. (od 2016 r.);
d) Cedrowa Sp. z o.o. (od 2016 r.).
Obszar działań:
a) Gmina wiejska Pruszcz Gdański – miejscowości: Juszkowo (3 lokalizacje), Rotmanka (1 lokalizacja), Wojanowo (2 lokalizacje), Będzieszyn (2 lokalizacje), Świńcz (1 lokalizacja), Łęgowo (1 lokalizacja), Rokitnica (1 lokalizacja);
b) Miasto Pruszcz Gdański (2 lokalizacje);
c) Pogranicze Wojanowa i Będzieszyna (1 rozległa lokalizacja);
d) Miasto Gdańsk (1 lokalizacja).
Przybliżona powierzchnia prawie wszystkich lokalizacji zawierała się w przedziale od kilkudziesięciu m² do przeszło 1 ha. Wyjątek stanowił rozległy, wielohektarowy obszar na pograniczu Wojanowa i Będzieszyna.
Zastosowane metody:
– metoda i technika PASTWA,
– przecinanie korzenia i wykopywanie roślin,
– ścinanie kwiatostanów (pomocniczo).
Cele działań:
1) Eliminacja dorosłych okazów barszczu Sosnowskiego (dwuletnich) w celu zapobieżenia rozprzestrzenienia się nasion.
2) Likwidacja większych okazów roślin jednorocznych – na wybranych lokalizacjach i w uzasadnionych przypadkach.
3) Likwidacja wszystkich bez wyjątku roślin – w miejscach częstego przebywania ludzi.

Wszystkie założone zadania i cele zostały wykonane! Biorąc pod uwagę znane i szeroko opisane cechy barszczu Sosnowskiego, działania należy bezwzględnie kontynuować w kolejnych sezonach!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących prace na wskazanych powyżej terenach. Kilka z nich (w tym ostatnie) pochodzą z miejsc sąsiadujących z obszarami działań. Fotografie ułożone są chronologicznie (od 13 marca do 26 września).

Reklama

O żywotności barszczu Sosnowskiego raz jeszcze!

Na załączonych poniżej zdjęciach widać jeszcze jeden dowód na zdumiewającą żywotność barszczu Sosnowskiego. Z fragmentów (szczątków) korzeni zniszczonych wcześniej dużych okazów barszczy jednorocznych wyrastają młode pędy! Jak wyglądałby dalszy ich wzrost pozostaje sprawą otwartą… Zjawisku temu spróbujemy się przyjrzeć lepiej w przyszłym sezonie. Fotki zrobiono w 2 połowie września 2017 r.