Archiwa miesięczne: Wrzesień 2021

Gdańsk – drugi etap eliminacji barszczu

Pomimo czerwcowej ingerencji tajemniczego „kosiarza”, działania nie przysparzają dodatkowych problemów. Niedobitki barszczu Sosnowskiego są pod pełną kontrolą.

Reklama

Skoszone – zapomniane

Każdy, kto uważał na lekcjach biologii w szkole podstawowej wie, że skoszone rośliny nie umierają. Najwyraźniej panowie odpowiedzialni za „zwalczanie” barszczu Sosnowskiego tą „metodą” i ich zleceniodawcy nie uważali. Albo, co bardziej prawdopodobne, z premedytacją ignorują fakty…