Zwalczamy barszcz!

z3

Barszczowisko w Rusocinie – barszcz Sosnowskiego

Zadanie wydania bezwzględnej wojny, prowadzącej do całkowitego zniszczenia stanowisk kaukaskich barszczy, nie ulega wątpliwości. Przemawiają za tym ich toksyczne i inwazyjne właściwości. Niestety niespotykana żywotność rośliny, wielkość, zawartość niebezpiecznych furokumaryn w soku, wytwarzanie ogromnej ilości odpornych nasion i wiele innych przystosowań, powodują, że zwalczanie najeźdźcy będzie niezwykle trudne i długotrwałe.
W tym kontekście niezwykle istotne jest profesjonalne podejście, poparte praktyczną wiedzą, umiejętnościami, determinacją i świadomością grożącego niebezpieczeństwa. Niszczeniem barszczy nie powinny zajmować się osoby do tego nieprzygotowane – nieprzeszkolone, niezabezpieczone i niegotowe na powtarzanie stosowanych zabiegów wielokrotnie w ciągu nawet kilku lat. Niewłaściwie przeprowadzone działania mogą przynieść tylko doraźny efekt lub też spowodować więcej strat niż pożytku: nieświadome rozsianie i rozprzestrzenienie nasion, tzw. efekt jo-jo (wzrost żywej masy oraz wzrost stężenia związków toksycznych w reakcji na wycinanie).
Zasadniczym celem jest niedopuszczenie do rozsiania się nasion w danym sezonie. W kolejnych latach konieczne musi być zwalczanie w tym samym celu kolejnych pokoleń roślin, które wzrastać będą ze zgromadzonego wcześniej w glebie banku nasion. Istotne znaczenie ma również monitoring stanowisk po przeprowadzonych pracach oraz szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa.
W ramach tych działań opieramy się na „Wytycznych dotyczących zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski” (zobacz: wytyczne). Ściśle współpracujemy z pierwszą w Polsce instytucją zajmującą się tematem barszczy – Fundacją „Palący Problem Heracleum”. Dokładamy starań aby wszelkie działania były racjonalne i maksymalnie bezpieczne dla otaczającego środowiska.

Realizowane przez nas działania obejmują:
metodę iniekcji („metodę i technikę PASTWA”) – zalecane!
➳ przecinanie korzenia
➳ ścinanie kwiatostanów
➳ wykopywanie roślin juwenilnych
➳ zwalczanie chemiczne (oprysk ręczny, mazacze)
➳ ścinanie roślin i oprysk szyjki korzeniowej
➳ monitoring stanowisk po przeprowadzonych zabiegach
➳ poszukiwanie nowych stanowisk barszczy
➳ gromadzenie bazy danych o stanowiskach
➳ działalność edukacyjną i informacyjną
Do współpracy zapraszamy osoby fizyczne, firmy i jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: Opracowanie własne, Fundacja „Palący Problem Heracleum”, Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski

Reklama