Archiwa miesięczne: Lipiec 2019

Dodatkowe działanie w Gdańsku – Łostowicach

Celem zabiegów, obejmujących głównie likwidację dwuletnich okazów barszczu Sosnowskiego, było zabezpieczenie pobliskich ogrodów działkowych przed rozprzestrzenianiem się nasion toksycznych chwastów. Zadanie zrealizowano starannie, skutecznie i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Reklama

Dlaczego barszcz Sosnowskiego nie ginie podczas suszy?

Odpowiedź jest oczywista… rozbudowane i sięgające głęboko korzenie zapewniają trującym chwastom stały dostęp do wilgoci. Na zdjęciach widzimy fragment korzenia dość dużej rośliny młodej – jednorocznej. I w tym przypadku jego długość daje wyobrażenie jak potężne systemy korzeniowe muszą posiadać okazałe barszcze dorosłe…

Nietypowe dorosłe okazy barszczu Sosnowskiego

Działając w terenie prowadzimy również obserwacje i badania zwiększające nasz stan wiedzy o barszczu Sosnowskiego. Spostrzeżenia i wnioski przyczyniają się do wzrostu skuteczności przeprowadzanych zabiegów. Tym razem przyglądamy się nietypowym z punktu widzenia budowy egzemplarzom dorosłym tej niebezpiecznej rośliny. Zaobserwowane cechy typowe: występowanie łodygi kwiatowej.
Cechy nieszablonowe: chuda łodyga kwiatowa (czasem o małej wysokości), niewielki, słabo wykształcony system korzeniowy (jak w roślinach jednorocznych), mała ilość liści (zwłaszcza u podstawy chwastu), czasem występowanie jedynie baldachu głównego (boczne nie występują).
W obliczu opisanej osobliwości należy zadać pytania:
– czy są to przykłady roślin dorosłych (dwuletnich), których budowa wynika z niekorzystnej sytuacji siedliskowej (częściowo przeczy temu fakt występowania w niedalekim sąsiedztwie dwuletnich barszczy typowych)?;
– czy są to egzemplarze roślin młodych (jednorocznych), które w sprzyjających warunkach, w drugiej części sezonu, wykształcają nieco rachityczną łodygę kwiatową?
– czy na obserwowaną sytuację może mieć wpływ ingerencja człowieka: koszenie, nieumiejętne ścinanie chwastów lub ogólnie czynności prowadzone w latach poprzednich?
Na ten moment nie podejmujemy się udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Rzecz jasna obserwacje tej osobliwości będą kontynuowane.