Archiwa miesięczne: Sierpień 2021

Jeszcze jeden dowód na szkodliwość koszenia barszczu

O bezsensowności koszenia barszczu Sosnowskiego napisano już wiele, m.in. tutaj. Wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcia, aby dostrzec jeden z negatywnych skutków. Korzenie roślin skoszonych mają wyraźnie większą masę niż te, które skoszone nie zostały (fot. 1-3). Należy dodać, iż wszystkie okazy są jednoroczne i w podobnym wieku. Bardziej rozbudowany system korzeniowy czyni toksyczne chwasty bardziej odpornymi na wszelkie metody zwalczania oraz zwiększa ich szansę na przetrwanie zimy. Na pozostałych fotkach (4-5) widzimy skoszone barszcze dorosłe o niewielkich (a więc trudniejszych do zlokalizowania) pędach kwiatowych (tzw. kwiaty paniki).

Reklama