Archiwa miesięczne: Grudzień 2020

Przerwa w wegetacji barszczu Sosnowskiego coraz krótsza!

Na zakończenie roku jeszcze kilka zdjęć z Rusocina. Tu barszcz Sosnowskiego cieszy się szczególnie korzystnymi warunkami rozwoju w skali mikro. Pierwsze rośliny stwierdzono tu 20 lutego 2020, zaś poniższe zdjęcia wykonano pod koniec listopada…

Reklama

Listopadowe zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Gdańsku

Na skutek błędnej decyzji inwestora całość działań ograniczyła się do jednego etapu, mocno opóźnionego, bo dopiero w listopadzie. Z powodu zamierania części naziemnej barszczy (koniec wegetacji) należało podjąć staranne działania, aby uniemożliwić systemom korzeniowym chwastów wejście w fazę zimowania. Oznaczało to mechaniczne zniszczenie jak największej liczby stwierdzonych okazów, zanim staną się one niewidoczne na skutek szybkiego rozkładu części naziemnej. Tak późne i uciążliwe działania przyczyniły się jednak do poczynienia kilku interesujących spostrzeżeń…