Archiwum autora: misjabarszcz

Tego barszczu nie powinno tam być

Coś poszło nie tak.. W eksponowanym miejscu na publicznym terenie gminy Pruszcz Gdański doszło do rozsiania się nasion barszczu Sosnowskiego! Oznacza to klęskę prowadzonych tu działań. Podczas 3-letniej współpracy Misjibarszcz i gminy w przeszłości do takich incydentów nie dochodziło!

Skoszone – zapomniane

Każdy, kto uważał na lekcjach biologii w szkole podstawowej wie, że skoszone rośliny nie umierają. Najwyraźniej panowie odpowiedzialni za „zwalczanie” barszczu Sosnowskiego tą „metodą” i ich zleceniodawcy nie uważali. Albo, co bardziej prawdopodobne, z premedytacją ignorują fakty…

Jeszcze jeden dowód na szkodliwość koszenia barszczu

O bezsensowności koszenia barszczu Sosnowskiego napisano już wiele, m.in. tutaj. Wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcia, aby dostrzec jeden z negatywnych skutków. Korzenie roślin skoszonych mają wyraźnie większą masę niż te, które skoszone nie zostały (fot. 1-3). Należy dodać, iż wszystkie okazy są jednoroczne i w podobnym wieku. Bardziej rozbudowany system korzeniowy czyni toksyczne chwasty bardziej odpornymi na wszelkie metody zwalczania oraz zwiększa ich szansę na przetrwanie zimy. Na pozostałych fotkach (4-5) widzimy skoszone barszcze dorosłe o niewielkich (a więc trudniejszych do zlokalizowania) pędach kwiatowych (tzw. kwiaty paniki).